Vejledning

Der er mange muligheder for at få hjælp og vejledning på skolen, uanset om du har faglige, sociale eller personlige problemer. Vejledernes opgave er at hjælpe dig godt igennem din tid på skolen og sørge for, at du har al den information, du skal bruge for at træffe beslutninger om fx studieretning, fag og videregående uddannelse.

Studievejledning

I studievejledningen kan du få hjælp til at planlægge og gennemføre dit gymnasie- eller HF-forløb. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, hvis opgave det er at hjælpe dig med uddannelsesmæssige problemer af social, faglig og personlig art.

Studievejledningen ligger i H263 i stilleområdet på 1. sal.

Du kan se studievejledernes individuelle træffetider og klasser via linket på denne side. De kan endvidere kontaktes pr. mail - studievejledning@eg-gym.dk - eller på telefon 49176030.

*Frederik Sandby, studievejleder*<br>
fs@eg-gym.dk<br>
Frederik Sandby, studievejleder
fs@eg-gym.dk
*Torsten Jøhncke, studievejleder og SPS-koordinator*<br>
to@eg-gym.dk<br>
Torsten Jøhncke, studievejleder og SPS-koordinator
to@eg-gym.dk
*Trine Cámara Døssing, studievejleder og -coach*<br>
td@eg-gym.dk<br>
Trine Cámara Døssing, studievejleder og -coach
td@eg-gym.dk
*Lea Engelbrecht Lavtsen, studievejleder og -coach*<br>
ll@eg-gym.dk<br>
Lea Engelbrecht Lavtsen, studievejleder og -coach
ll@eg-gym.dk
*Mette Holm, studievejleder*<br>
mh@eg-gym.dk<br>
Mette Holm, studievejleder
mh@eg-gym.dk

Læsevejledning

Du kan få hjælp af skolens læsevejledere, hvis du har problemer med at læse eller stave. Tilbuddet kan benyttes af elever, der af en eller anden grund har vanskeligheder med det danske sprog og fx kan have gavn af ekstra læse- og skriveundervisning, ekstra tid til eksamen eller digitale støtteprogrammer. Vi hjælper bl.a. med:

• Undervisning i faglig læsning og læsestrategier
• Undervisning i læsehastighed
• Støtte til at strukturere skriftlige opgaver
• Støtte til faglig formidling på skrift
• Støtte til korrekturlæsning
• Arbejde med elever med dansk som andetsprog

Læsevejledningen foregår i lokale T201, og du er altid velkommen til at kontakte os via mail eller ved at chatte med os på TEAMS. Se alle læsevejlederne herunder.

*Kirsten Tarding, læsevejleder*<br>
kt@eg-gym.dk
Kirsten Tarding, læsevejleder
kt@eg-gym.dk
*Nina Monrad, læsevejleder*<br>
nm@eg-gym.dk
Nina Monrad, læsevejleder
nm@eg-gym.dk
*Marie Dyrberg, læsevejleder*<br>
md@eg-gym.dk
Marie Dyrberg, læsevejleder
md@eg-gym.dk
*Ditte-Marie Calmar, læsevejleder*<br>
dc@eg-gym.dk
Ditte-Marie Calmar, læsevejleder
dc@eg-gym.dk

SU

Hvis du er over 18 år, kan du få SU, mens du går på EG. Du kan søge om SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år dvs. enten 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Du kan tidligst søge en måned før din første udbetaling.

Alle studerende skal bruge selvbetjeningssystemet www.su.dk til at ansøge, holde sig orienteret og til at ændre i SU'en. Du skal bruge NemId for at logge på.

Hvis du har brug for yderligere hjælp er du altid velkommen til at henvende dig på kontoret til SU-ansvarlig Dorte Jonassen (djo@eg-gym.dk).

Studievalg

Er du i tvivl om, hvad du vil efter gymnasiet? Eller har du spørgsmål til ansøgning og optagelse på videregående uddannelser?

Studievalg København hjælper dig videre med dit valg af videregående uddannelse. Deres repræsentant på EG er studievalgsvejleder Berit Maanson, og hende kommer du til at møde hende til en række arrangementer i løbet af din tid på skolen. Her vil du typisk få generel information om uddannelsesmuligheder, ansøgningsfrister og gode informationssteder. Derudover har du mulighed for at få individuel vejledning i hendes træffetid. Du kan se hvornår hun kommer og booke en tid her.

Du er også altid velkommen til at skrive til Berit Maanson med studievalgsspørgsmål på bema@studievalg.dk.