Bestyrelse

EG's bestyrelse har 12 medlemmer, som samarbejder om at sætte kursen for skolen. Her kan du finde kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer, læse mere om deres virkefelt og finde dagsordener og referater.

Kompetence og ansvarsområder

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og fastlægger dens målsætning samt strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter.

Det er også bestyrelsen, der godkender budget og regnskab, og som er ansvarlig for institutionens drift over for undervisningsministeren - herunder ansvarlig for forvaltningen af de statslige tilskud. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de er til størst mulig gavn for skolen og fremmer dens formål. Inden for dette formål, og under de vilkår der er fastlagt i lovgivningen, disponerer bestyrelsen frit over de statslige tilskud og øvrige indtægter.

Ansættelse og afskedigelse af skolens rektor falder også under bestyrelsen, og bestyrelsen godkender, efter indstilling fra rektor, ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.

Dagsorden og referater

Der afholdes bestyrelsesmøde fire gange om året i marts, juni, september og december. Referaterne fra de sidste fire møder er tilgængelige her fra hjemmesiden. Dagsorden til næste møde er tilgængelig fra den er udarbejdet, og indtil der foreligger et referat fra mødet.

Bestyrelsesmedlemmer

Skolens bestyrelse har 11 medlemmer bestående af repræsentanter fra erhvervslivet, Region Hovedstaden, folkeskoler, universiteter, ansatte og elever.

Formand for bestyrelsen er Thomas Lykke Pedersen.

Sarah Guldborg, udpeget af Region Hovedstaden, med stemmeret.
info@sarahguldborg.dk

Hannah Bilbo, lærer EG, udpeget af medarbejderne, uden stemmeret.
hm@eg-gym.dk

Susanne Bremer, næstformand for bestyrelsen og skoleleder på Fredensborg Skole, udpeget af bestyrelsen, med stemmeret.
sbre@fredensborg.dk

Henrik B. Bæch, rektor EG, tilforordnet, uden stemmeret.
hb@eg-gym.dk

Britta Eyrich Jessen, adjunkt KU-IND, udpeget af Danske Universiteter, med stemmeret.
britta.jessen@ind.ku.dk

Andreas Elkjær, skoleleder på Espergærde Skole, udpeget af skolelederforeningen, med stemmeret.
ael08@helsingor.dk

Thomas Lykke Pedersen, formand for bestyrelsen og borgmester i Fredensborg, udpeget af Helsingør og Fredensborg kommune, med stemmeret.
tlpe@fredensborg.dk

Arne Ullum, chefredaktør, udpeget af det forpligtende samarbejde i Nordsjælland, med stemmeret.
arne@ullum.eu

Jacob Holmkær Vrist, lærer (TR) EG, udpeget af medarbejderne, med stemmeret.
jv@eg-gym.dk

Malukka Janina Riedel Ljungstrøm, forperson i EG's elevråd, uden stemmeret
mall0039@eg-gym.dk

Jessica Wenjin Zhu, næstforperson i EG's elevråd, uden stemmeret
jess2269@eg-gym.dk

Sarah Carlsen, næstforperson i EG's elevråd, uden stemmeret
(sara774m@eg-gym.dk)