Dan Rasmussen

Lærer Dan Rasmussen

Fysik, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb

dr@eg-gym.dk
Kenneth Niemann Rasmussen

Lærer Kenneth Niemann Rasmussen

Fysik, matematik

kn@eg-gym.dk
Kirsten Tarding Rasmussen

Lærer Kirsten Tarding Rasmussen

Almen sprogforståelse, dansk, idræt

kt@eg-gym.dk
Niels Roe Rasmussen

Lærer Niels Roe Rasmussen

Dansk, engelsk, mediefag

nr@eg-gym.dk
Thomas Hangaard Rasmussen

Lærer Thomas Hangaard Rasmussen

Mediefag, samfundsfag

hr@eg-gym.dk
Andreas Steen Rasmussen

Lærer Andreas Steen Rasmussen

Matematik

ar@eg-gym.dk
Rikke Løje Rentsch

Lærer Rikke Løje Rentsch

Biologi, naturvidenskabeligt grundforløb

ri@eg-gym.dk
Charlotte Husted Ryberg

Uddannelsesleder Charlotte Husted Ryberg

Dansk, filosofi, historie

cr@eg-gym.dk
Torben Ryhding

Lærer Torben Ryhding

Bioteknologi, kemi, naturvidenskabeligt grundforløb

ry@eg-gym.dk