Translokation

01.07.2024

Der var en bevæget stemning blandt de nyslåede studenter og deres familier, da EG holdt translokation for at fejre afslutningen på to eller tre års intensiv skolegang. År med glæder, skuffelser, venskaber, fester og hårdt arbejde er nu forbi, og de unge skal finde deres egen fremtidige vej. Som rektor Henrik B. Bæch fortalte i sin tale, så er det nu igen mere normen end undtagelsen at tage et eller flere sabbatår efter gymnasiet, for de unge lever nemlig i et samfund, der i stadigt stigende tempo individualiseres.

"Den økonomiske og teknologiske udvikling producerer flere og mere individuelle valgmuligheder i jeres liv. Derfor vælger I også i højere grad at tage sabbatår for at få udlevet jeres individuelle behov fremfor at følge samfundets behov ved at gå direkte ud på en videregående uddannelse."

Individualiseringen af de unges interesser og livsstil har dog også en slagside ifølge Henrik B. Bæch.

"Individualisering har en pris. Sociale relationer fragmenteres, og ensomhed og mistrivsel er i vækst især blandt jer unge. Det er nogle af de negative konsekvenser, som både center for ungdomsforskning og center for ungdomsstudier peger på. De mange beslutninger og det ansvar, som følger med, presser jer," forklarer han.

Derfor er det også vigtigt at lægge vægt på samarbejde, blandt andet i gymnasiet.

"Samarbejde er en vigtig modvægt til individualiseringens negative konsekvenser. Og I har i det hele taget været helt fantastiske og udvist en eminent samarbejdsevne og samarbejdsvilje i alle de mange udvalg og andre fritidsaktiviteter, vi har fået lov til at opleve jer i her på EG. Derfor føler jeg mig her i dag ikke bare tryg ved, jeg føler mig også forpligtet til, at sende jer videre, så I kan drage ud og anvende jeres evne og vilje til at tage godt hånd om jer selv, hinanden og vores fælles samfund," slutter Henrik Bæch.

Elevrådsforkvinde Malukka Ljungstrøm gav sine medstudenter to råd med på vejen, når de nu forlader EG.

"Mit første råd er, at I skal huske at være jer selv, nysgerrige og modige. Men I har nu en mulighed for at søge oplevelser og udfordringer. Tage ud og rejse, og opleve verden. Gribe chancer og muligheder der opstår, selvom det ukendte måske kan skræmme jer. Vi kommer alle til at begå fejl, men det er også gennem dem, vi lærer og vokser."

"Og lad os også huske på at vores eksamenskarakterer ikke definerer, hvem vi er. I er så meget mere end tal på et eksamensbevis. I har hver jeres fantastiske personlighed. Karakterer på papiret kan måske åbne nogle døre, men det er jeres karakter som mennesker der virkelig betyder noget," lød det fra elevrådsforkvinden.

Efter translokationen kørte alle studenterne fra EG i deres pyntede vogne, mens familierne og de ansatte vinkede dem på vej.

Tilbage