studenterhue lille

Indsatsområder

Karakterfrihed på EG

På EG giver vi ikke karakter i de skriftlige afleveringer i 1.g og i 2.g, men i stedet giver vi en fyldig fremadrettet kommentar. Vi lægger os på denne måde op ad den forskning, der er på uddannelsesområdet, nemlig at eleverne lærer mere af kun at få en kommentar i stedet for kombinationen af karakter og kommentar. Dog får eleverne standpunktskarakterer i både de skriftlige og de mundtlige fag 2-3 gange om året. Vi forbereder eleverne på disse karakterer ved at afholde nogle evalueringssamtaler med dem, hvor eleverne i de fleste tilfælde har arbejdet med et såkaldt selvevalueringsskema forud for denne samtale. I kan læse meget mere om bevæggrundene for karakterfrihed, om den fremadrettede feedback samt selvevalueringsprocessen her.

EN3A9153