Udvalgenes dag

09.09.2021

EG's elevudvalg er en helt central del af livet på skolen, og d. 9. september fik alle første- og andetårseleverne mulighed for at snuse til udvalgene og blive en del af deres arbejde. Udvalgene står for alt fra cafeer og fester til skoleradio og nye, klimavenlige tiltag, og det er den bedste måde at få venner på tværs af klasser og årgange.

Tilbage