Forfatterbesøg: Søren Ulrik Thomsen

25.04.2022

En af vores største digtere, Søren Ulrik Thomsen, besøgte d. 25. april EG for at læse op af digte fra sin mangeårige karriere og tale om sit virke. Thomsen fortalte bl.a. om sin gode ven, digteren Michael Strunge, og læste et digt, som han skrev til Strunge i forbindelse med hans død. Efterfølgende kunne eleverne stille spørgsmål, som var opstået i undervisningen om Søren Ulrik Thomsens digte.

Tilbage