2.t deltager i masseeksperiment

27.09.2019

Plastikforurening er en hastigt voksende miljøproblematik, og fredag d. 27.9. deltog 2.t i verdens første nationale kortlægning. Det var et naturvidenskabeligt masseeksperiment, hvor elever fra landets folkeskoler og gymnasier undersøgte, hvor i Danmark der findes plastaffald, og hvilke kategorier der er tale om. 2.t var en tur i Egebæksvang skov for at samle ind, og bagefter blev de fundne plastikformer analyseret i laboratoriet.

Tilbage